"Novel"

CACAH ATAWA MENAK

CACAH ATAWA MENAK

09:39:38, 25 Feb 2021 | 1 Tahun Lalu

Ku : Yasir H. A. Ar R. disdik.purwakartakab.go.id -- Balik ti pagawéan, Asep ngadaweung di korsi tepas bari ngadédéngékeun sora manuk nu tatangga. Asa genah kadéngéna mah, ngan karunya wé manuk téh dikurungan. Tapi teu jongjon ngadéngékeun téh sabab pikiranana balik deui ka tempat gawé. Masih aya hawa kantor...

Wahai Ibuku Aku Ingin Menjadi Penulis

Wahai Ibuku Aku Ingin Menjadi Penulis

08:56:51, 09 Feb 2021 | 1 Tahun Lalu

disdik.purwakartakab.go.id -- Namaku Sasa, aku masih duduk di kelas IX  di sebuah SMP negeri di desaku. Masa  pandemi Covid-19  yang  sedang kita  alami  saat ini  terkadang  membuatku bingung dalam mewujudkan cita-citaku nanti, semua  seperti  harus  diatur  ulang semua  keinginan atau  cita-citaku.  Selalu ...

BUDAK TEH LEUWIH HIJI

BUDAK TEH LEUWIH HIJI

19:01:16, 26 Feb 2020 | 2 Tahun Lalu

  ku: Agus Mulyana   “Kahadé, dina jurit malam, ulah marotah teuing, nya!” Ceuk Pa Ramdan ngawawadianan ka panitia OSIS nu ngayakeun kagiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) di sakola.      “Muhun, Pa!” Walon Nurnimah, Ketua OSIS.      “Aya sabaraha kabéhna peserta LDKS...

MISTERI LUKISAN ANTIK

MISTERI LUKISAN ANTIK

20:07:39, 20 Feb 2020 | 2 Tahun Lalu

  Ku: AGUS MULYANA Disdik.purwakartakab.go.id -- Belenyéh téh imut, mungguh manis. Gebeg! Sajongjongan mah kuring hareugeueun neuteup lukisan nu ngagantung dina bilik. Naha bet hirup? Lukisan hiji mojang nu nyarandé kana tangkal kérsen nu linduk, latar tukangna sawah di pilemburan. Panasaran, ditelek-telek deui. Anéh. Geuning teu keur imut? Malah aya...

TUKANG BASO DI TANJAKAN EMEN

TUKANG BASO DI TANJAKAN EMEN

05:43:48, 19 Feb 2020 | 2 Tahun Lalu

Ku: AGUS MULYANA Disdik.purwakartakab.go.id -- Soré kénéh gé geus béak baso mah. Balik peuting sotéh bari sakalian lalajo wayang di nu hajat. Mang Oding, tukang baso urang Lémbang karanjingan pisan lalajo wayang golék. Harita gé nya kitu, sanggeus pépérén daganganana, tuluy milu nagog lalajo wayang di nu...

INSTAGRAM TIMELINE