"Novel"

BUDAK TEH LEUWIH HIJI

BUDAK TEH LEUWIH HIJI

19:01:16, 26 Feb 2020 | 3 Tahun Lalu

  ku: Agus Mulyana   “Kahadé, dina jurit malam, ulah marotah teuing, nya!” Ceuk Pa Ramdan ngawawadianan ka panitia OSIS nu ngayakeun kagiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) di sakola.      “Muhun, Pa!” Walon Nurnimah, Ketua OSIS.      “Aya sabaraha kabéhna peserta LDKS...

MISTERI LUKISAN ANTIK

MISTERI LUKISAN ANTIK

20:07:39, 20 Feb 2020 | 3 Tahun Lalu

  Ku: AGUS MULYANA Disdik.purwakartakab.go.id -- Belenyéh téh imut, mungguh manis. Gebeg! Sajongjongan mah kuring hareugeueun neuteup lukisan nu ngagantung dina bilik. Naha bet hirup? Lukisan hiji mojang nu nyarandé kana tangkal kérsen nu linduk, latar tukangna sawah di pilemburan. Panasaran, ditelek-telek deui. Anéh. Geuning teu keur imut? Malah aya...

TUKANG BASO DI TANJAKAN EMEN

TUKANG BASO DI TANJAKAN EMEN

05:43:48, 19 Feb 2020 | 3 Tahun Lalu

Ku: AGUS MULYANA Disdik.purwakartakab.go.id -- Soré kénéh gé geus béak baso mah. Balik peuting sotéh bari sakalian lalajo wayang di nu hajat. Mang Oding, tukang baso urang Lémbang karanjingan pisan lalajo wayang golék. Harita gé nya kitu, sanggeus pépérén daganganana, tuluy milu nagog lalajo wayang di nu...

SABOT NGIUHAN DI CISAAT

SABOT NGIUHAN DI CISAAT

15:55:32, 17 Feb 2020 | 3 Tahun Lalu

ku: Agus Mulyana  “Di lebet atuh, Pa!” Ceuk nu boga imah, hiji awéwé tengah tuwuh deukeut-deukeut ka nini-nini nyampeurkeun ka luar.      “Teu sawios, Ma. Di dieu wé, ngantosan raat hujan!” Walon kuring.      “Ih, teu saé di luar, tiris jaba kacérétan cihujan ongkoh.” Pokna deui....

NU NGAGEUGEUH JATILUHUR

NU NGAGEUGEUH JATILUHUR

14:49:07, 14 Feb 2020 | 3 Tahun Lalu

ku: Agus Mulyana (Haturan Ayi Rudi Iskandar di GTK) Geus karanjingan kana nguseup mah teu beurang teu peuting, rék hujan rék halodo, asal aya nu ngajak pasti diheueuhan. Ari harita, ti isuk mula ngadagoan aya nu ngajak nguseup, tapi nepi ka soré luput euweuh. Matak, sanggeus dur magrib mah belenyeng wé sorangan muru bendungan Jatiluhur. Di Cilulumpang nyimpang...

INSTAGRAM TIMELINE